Trainingsacteren

Jeanet Grootjans

SAMEN IN DE SPIEGEL KIJKEN

TRAININGSACTEREN

Acteren, simuleren en assessments afnemen

Om een realistische oefensituatie neer te zetten, is het bij trainingsbureaus en opleidingscentra inmiddels goed gebruik een acteur in te schakelen. Als trainingsacteur heb ik kennis en vaardigheden in huis om de trainer aan te vullen. Variërend van ‘alleen maar’ intrainen van gedrag, tot volledige samenwerking als co-trainer. De trainer en de trainingsacteur zijn twee professionals die samen de deelnemer ondersteunen en begeleiden in diens leersituatie. Elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en op basis van hun onderlinge afspraken vooraf. Op de site van de NVvT staat wel leuk omschreven wat een trainingsacteur eigenlijk allemaal doet.

Jeanet Grootjans - Trainingsacteren simuleren en assessments

Jeanet Grootjans

Mijn passie toneel spelen en mijn werkzaamheden in de hulpverlening wilde ik graag combineren. Deze combinatie bracht mij de keuze om te gaan trainingsacteren. In 2015-2016 heb ik de opleiding WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven®, van Andre Witbreuk en Loes Wouterson, met een geslaagd assessment afgerond. Ik ben officieel geregistreerd bij Nederlandse vereniging van Trainingsacteurs (NVvT).

Opdrachtgevers

Trainingsacteren, onderwijs simulatie & assessments:

Wat is een trainingsacteur?

Een trainingsacteur is een spiegel

 • die een gesimuleerde situatie tot in detail herkenbaar maakt.
 • die zichtbaar voor de deelnemer reageert op diens gedrag, en meebeweegt met veranderingen in dat gedrag.
 • die ook letterlijk ‘spiegelt’ door van rol te wisselen met de deelnemer.

Een trainingsacteur is een souffleur

 • die de deelnemer steunt en tegelijk het rollenspel stuurt, zodat de deelnemer actief aan zijn leerdoel kan werken.
 • die in of buiten zijn rol feedback geeft op basis van gedrag – gevoel – gevolg. En zo de deelnemer influistert wat zijn of haar gedrag bij een ander oproept.

Een trainingsacteur is een coach

 • die vaardigheden oefent met de deelnemer.
 • die gedragsverandering begeleidt.
 • die de deelnemer helpt persoonlijke leerdoelen te bereiken.

Een trainingsacteur is een adviseur

 • die de trainer helpt bij het vaststellen van leerdoelen, trainingsmodellen, werkvormen en communicatiemodellen.
 • die de toegevoegde waarde van rollenspellen bij een training verduidelijkt.
 • die casuïstiek en context uitvraagt, zoals: gewenst gedrag/spel, kenmerken van de organisatie(cultuur), functies en specifieke situaties waarmee getraind gaat worden.
 • die als co-trainer zelfstandig rollenspellen, werkvormen en energizers kan uitvoeren met de deelnemers.
 • die na afloop de training kan evalueren, een-op-een met de trainer.

Een trainingsacteur is het rendement van uw training vergroten.

Benieuwd of ik uw training kan verrijken? Neem gerust contact op

Het sterkt en helpt mensen om situaties te beleven

ook Verandering Ervaren?

Ik ben geregistreerd bij de volgende organisaties: