Systeemtherapie

Jeanet Grootjans

SAMEN IN DE SPIEGEL KIJKEN

SYSTEEMTHERAPIE

Interactie, communicatie en omgang met elkaar

Ik ben een geregistreerde Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ) en Systeemtherapeut i.o. Ik bied gezins- en relatietherapie, preventie, opvoedondersteuning en ambulante begeleiding aan individuen en groepen die een hulpvraag hebben bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en beperkingen. In 2009 heb ik de Post HBO opleiding Systeemgericht werken gevolgd, met als doel systeemtherapie te bieden. Vanaf januari 2020 volg ik de volledige opleiding tot systeemtherapeut van ISP & Meer en ben ik geregistreerd Systeemtherapeut i.o. bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

Mijn werkervaringen als hulpverlener:

• Consulent in het sociaal wijkteam
• Gezinsbegeleidster bij een Jeugdzorgaanbieder
• Vrouwenhulpverleenster in een Vrouwenopvang
• Ambulante begeleider en trainster in een GGz instelling
• Sociaal Cultureel Werkster bij een Welzijn organisatie


Relatietherapie_960x540px

Mijn werkervaringen in de hulpverlening:

• Consulent in het Sociaal Wijkteam
• Gezinsbegeleidster bij een Jeugdzorgaanbieder
• Vrouwenhulpverleenster in een Vrouwenopvang
• Ambulante begeleider en trainster in een GGz instelling
• Sociaal Cultureel Werkster bij een Welzijn organisatie

POSITIEF OPVOEDEN

Jij bepaalt zelf welke normen en waarden in jouw gezin belangrijk zijn

In de opvoedondersteuning maak ik gebruik van de weerbaarheidstraining en van de cursus positief opvoeden van Triple P. Het is een laagdrempelig programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden. Als opvoeder leer je een positieve opvoedstijl te hanteren, beter om te gaan met moeilijk gedrag van kinderen en betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties.

Ik ben Triple P niveau 4 en 5 geschoold. Daarnaast heb ik ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van diverse cursussen zoals Geweld in relaties en Sociale vaardigheden. Tevens zorg ik graag samen met u voor een passende training, die bij u specifieke wensen past.

Trainingen kunnen in groepsverband en individueel, kortom ik kan een passend pakket voor u samenstellen.

Het sterkt en helpt mensen om situaties te beleven

Wil jij ook Verandering Ervaren?

Ik ben geregistreerd bij de volgende organisaties: